Důležitá data

  přihláška k aktivní účasti    do 15. února 2024
  přihláška k pasivní účasti   
 
   - platba do 29. února 2024 - zvýhodněná cena
   - platba od 1. března 2024 a na místě - navýšená cena