Důležitá data

  přihláška k pasivní účasti   
 
   - platba do 15. září 2020 - zvýhodněná cena
   - platba od 16. září 2020 a na místě - navýšená cena