Důležitá data

  přihláška k pasivní účasti   
 
   - platba do 30. září 2021 - zvýhodněná cena
   - platba od 1. října 2021 a na místě - navýšená cena