Důležitá data

  přihláška k pasivní účasti   
 
   - platba do 31. října 2022 - zvýhodněná cena
   - platba od 1. listopadu 2022 a na místě - navýšená cena