Odborný program

Čtvrtek 10. 11. 2022

14.00 - 18.00
 
Registrace
 
15.30 - 15.50
 
Úvodní slovo
Mayer J.
15.50 - 16.20
 
COVID-19 u hematologického pacienta – průběh nemoci a léčba
Weinbergerová B., Kabut T., Mayer J.
16.20 - 16.50
 
Vakcinace proti SARS-CoV-2 u hematologických nemocných
Kabut T., Weinbergerová B., Mayer J.
16.50 - 17.10
 
Analýza šíření variant SARS-CoV-2 v ČR
Lengerová M.
17.10 - 17.40
Přestávka
 
17.40 - 18.00
 
Nové techniky v diagnostice a sledování léčebné odpovědi u akutní myeloidní leukémie
Ježíšková I.
18.00 - 18.20
 
Ph- myeloproliferace, současný stav a nové léky
Podstavková N., Weinbergerová B., Doubek M.
18.20 - 18.45
 
Novinky v diagnostice a léčbě chronické lymfatické leukémie
Doubek M.
18.45 - 19.10
 
Diferenciální diagnostika a terapie hypereozinofilních stavů
Brychtová Y.
19.10 - 19.30
 
Nové postupy v terapii trombocytopenické purpury
Boichuk I., Semerád L.