Odborný program

Pátek 15. 3. 2024

10.30 - 15.00 Registrace
11.30 - 14.00 Oběd

14.00 - 14.10

Slavnostní zahájení

  MUDr. Lenka Lakomá - HTO Nemocnice Havlíčkův Brod
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - OKH Fakultní nemocnice Brno

14.10 - 15.50

HEMATOLOGIE KŘÍŽEM KRÁŽEM

předsedající:
 
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
MUDr. Lenka Lakomá
1.
 
Anemie
prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. - ÚHKT Praha
2.
 
Lymfoproliferace
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. - IHOK FN Brno
3.
 
Krevní destičky
prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. MBA - HK FNKV Praha
 
diskuze

15.50 - 16.15

Přestávka - coffee break

16.15 - 17.15

KAZUISTIKY - 1. část

předsedající:
 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MUDr. Barbora Marková
4.
 
Vzácná příčina leukopenie  
MUDr. Lenka Lakomá - HTO Nemocnice Havlíčkův Brod
5.
 
Co se může skrývat za gangrénou
MUDr. Barbora Marková – HTO Nemocnice Havlíčkův Brod
6.
 
AIHA za časů COVIDU
MUDr. Hynek Poul – HTO Nemocnice Pelhřimov 
7.
 
Přidružená onemocnění u pacienta s MDS
MUDr. Lenka Lakomá - HTO Nemocnice Havlíčkův Brod
8.
 
Fibróza kostní dřeně při léčbě agonisty TPO receptoru: mýtus či realita?  
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – IHOK FN Brno

17.15 - 17.30

Přestávka

17.30 - 18.30

KAZUISTIKY - 2. část

předsedající:
 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MUDr. Barbora Marková
9.

 
Nové molekulárně biologické přístupy v diagnostice pacientů s akutní myeloidní leukémií. Zajímavé ukázky.
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D.; Mgr. Adam Folta, Ph.D.; Ing. Marie Drncová; doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. – IHOK FN Brno
10.
 
Refrakterní CLL: laboratorní a klinický pohled
MUDr. Adéla Prchlíková; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. – IHOK FN Brno
11.
 
Teclistamab: naše zkušenosti s léčbou u těžce předléčených pacientů s mnohočetným myelomem
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Martin Štork, Ph.D. – IHOK FN Brno
12.
 
Úspěšná léčba bispecifickou protilátkou u pacienta s refrakterním folikulárním lymfomem
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. – IHOK FN Brno
13.
 
Může stanovení klonality pomocí průtokové cytometrie změnit diagnózu pacienta s monoklonální gamapatií?
Mgr. Lucie Říhová , Ph.D. – OKH FN Brno
 
diskuze
   

18.30 - 18.40

Zakončení Jarního hematologického sympozia

 

Změna programu vyhrazena