Odborný program

Pátek

10.30 - 15.00 Registrace
11.00 - 13.30 Oběd
   
13.30 - 13.50

 
Jakavi v léčbě u PV a PMF – zkušenosti jednoho centra
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
přednáška s podporou společnosti Novartis

14.00 - 14.10

Slavnostní zahájení

  prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. - OKH Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Petr Kessler - OHT Nemocnice Pelhřimov


14.10 - 16.00


Krásný život hematologa na Vysočině

předsedající:

 
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. 
MUDr. Petr Kessler

 
20´

 
Léčebná erytrocytaferéza - využití při léčbě polycytemia vera, sekundární polyglobulie a hemochromatózy
MUDr. Michaela Harudová
 
20´

 
Trombotická trombocytopenická purpura - zkušenosti z našeho pracoviště
MUDr. Hynek Poul
 
20´

 
Hematologická péče o gravidní ženy s rizikem trombotických komplikací
MUDr. Petr Kessler
 
20´

 
Místo cytoflowmetrie v mozaice hematologických diagnostických metod
Mgr. Jitka Prokopová, Ph.D.
 
  Diskuze

16.00 - 16.30

Přestávka - coffee break


16.30 - 19.00


Kazuistiky a jiné zastávky na Naučné stezce hematologií

předsedající:

 
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
MUDr. Hynek Poul

 
  Co dokáže ibrutinib v léčbě mantle cell lymfomu?​ 
Janíková A.
přednáška s podporou společnosti Janssen-Cilag
  Luspatercept: Nové možnosti léčby myelodysplastického syndromu
Červinek L.
přednáška s podporou společnosti Bristol-Myers Squibb
  Hematologické indikace fondaparinuxu​ 
Gumulec J.
přednáška s podporou společnosti Viatris
  Naše zkušenosti s očkováním proti COVID 19 u pacientů s ITP léčených agonisty TPO receptoru​
Červinek L.
přednáška s podporou společnosti Novartis
  Neuropatie jako komplikace léčby pravé polycytémie interferonem
Starostka D., Mikula P.
  Léčba pacientů s lymfomy pomocí CAR-T lymfocytů
Folber F., Janíková A., Mayer J. et al
  Nezapomínejme na dysfibrinogenémii
Matýšková M.
  Obrázky z Valašska
Kadlčková E.
  Pacientka s nanismem a lymfomovou duplicitou
Trizuljak J., Doubek M.

 

Změna programu vyhrazena.