Slovo úvodem

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, milé kolegyně a kolegové,
 

dovolujeme si Vás pozvat na 7. Svatomartinský hematologický seminář ve Zlíně 2022.

Konferenci pořádá společnost Produkce BPP s.r.o. ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou FN Brno Bohunice a Hematologicko-transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín.
Odborným garantem akce je MUDr. Jana Pelková.

Akce se bude konat ve čtvrtek 10.11.2022 od 15.30 hod. v hotelu Baltaci ve Zlíně.

Aktivní účast přislíbili lékaři Interní hematoonkologické kliniky FN Brno Bohunice.

Chtěli bychom tímto navázat na předchozí ročníky, které byly velmi úspěšné a těšily se Vaší velké oblibě. Pojďme pokračovat v setkávání a předávání si zkušeností z našich praxí, poslechnout si novinky z našeho oboru a prodiskutovat některá komplikovaná témata, se kterými se denně setkáváme.
 

S přátelským pozdravem
 

Bořek Procházka
za organizační agenturu