Slovo úvodem

Vážení a milí kolegové,

s potěšením si vás opět po roce dovoluji pozvat na tradiční Jarní hematologické sympozium regionu Jižní Moravy a kraje Vysočina. Po jedenácti letech tento úkol připadl opět břeclavskému hematologicko – transfuznímu oddělení.

Náš region je nesmírně bohatý na krásná a zajímavá místa. Tentokrát se přesuneme z Lednicko – valtického areálu na druhou stranu Pálavy do méně známých Hustopečí, které leží v srdci vinic a mandloní. Právě mandloňové sady představují unikát nejen v České republice, ale i celé střední Evropě.

Odborný program, stejně jako v minulých letech, je pořádán v úzké spolupráci s Oddělením klinické hematologie FN Brno pod záštitou pana profesora Miroslava Penky, jemuž patří velký dík jakožto hlavnímu iniciátorovi našich podnětných každoročních setkání.

Nemalý dík patří také kolegům z Interní hematoonkologické kliniky pod vedením pana profesora Jiřího Mayera,  se kterými také sdílíme péči o řadu našich pacientů a vůbec vám všem, kteří přispíváte k obohacení a realizaci našeho sympozia.

Hlavním tématem odborného bloku bude letos Trombóza v onkologii. Opět téma, se kterým se setkáváme v našich ordinacích velice často, ať už v rámci trombofilních screeningů, tak i v průběhu léčby onkologických onemocnění, jelikož oblast hemokoagulací naši ostatní kolegové interních i chirurgických oborů příliš v lásce nemají.

Doufám, že stejně jako já, se už těšíte i na část s kazuistikami, ale hlavně a především na lidská a kolegiální setkání.  Čas utíká příliš rychle a všichni jsme velmi často pracovně přetíženi.

Proto jsme pro vás připravili po odborném programu jako obvykle i část oddychovou. Zahájíme připomínkou nostalgie prvorepublikových časů, po které bude následovat společenský večer.

V sobotu vás pozveme do Hustopečské mandlárny poodkrýt tajemství výroby mandlovice, kterou budeme moci i degustovat, stejně jako další dobroty – např. paštičku, winelády či mandlovou kávu, čaj, ale i nějakou tu sladkost. Bude-li nám počasí přát, vydáme se nakonec mandlovou stezkou do snad ještě rozkvetlých mandloňových sadů až na hustopečskou rozhlednu .
 

Za celý kolektiv hematologicko – transfuzního oddělení Nemocnice Břeclav, p.o. se na setkání s vámi těší 

prim. MUDr. Renata Kelnarová