Slovo úvodem

Vážení a milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás po letech pozval na Jarní hematologické sympozium regionů Jižní Moravy a kraje Vysočina.

Pelhřimovsko je krásný kraj se zachovalými přírodními krásami a (což je ještě důležitější) s dobrými lidmi. Protože bylo nutno na poslední chvíli změnit termín konání našeho sympózia, nepodařilo se již zajistit dostatečně kvalitní zázemí v Pelhřimově a okolí, a tak se sympózium bude konat v nedaleké Jihlavě. Nicméně, tamní hotel Gustav Mahler je velmi důstojným místem pro konání podobných akcí. Krásnou přírodu Pelhřimovska si tedy nebudete moci užít, ale několik dobrých lidí od nás určitě dorazí.

Protože kromě hematologie je náplní většiny pracovišť v našich regionech transfúzní lékařství, zvolili jsme tentokrát jako jedno z témat prvního bloku přednášek něco na pomezí hematologie a transfuziologie, totiž problematiku léčebných erytrocytaferéz a stále aktuální a mnohdy nedoceněné téma trombotické trombocytopenické purpury, jejíž základní léčbou je výměnná plazmaferéza. Další přednáška bude věnována těhotným ženám s rizikem trombózy, a protože se sympózia tradičně účastní i řada laboratorních pracovníků, poslední přednáška prvního bloku bude věnována cytoflowmetrii.

Druhý blok bude, jak se stalo již dobrou tradicí, věnován kazuistikám a už teď se těším na zajímavá a velmi napínavá sdělení z Vašich pracovišť.

Poděkování patří panu profesorovi Miroslavu Penkovi, který je již léta iniciátorem těchto setkání a panu profesorovi Jiřímu Mayerovi a jeho týmu za odbornou spolupráci, z níž profitují mnozí naši pacienti.

Po odborném programu se budeme všichni těšit na společenský večer, kdy si budeme moci společně oddechnout a v klidu si popovídat i o jiných krásných tématech než o hematologii.

 

Za celý tým oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov


se na setkání těší

prim. MUDr. Petr Kessler