Témata

  • Chronická lymfatická leukemie
  • Myelofibróza
  • Sekundární imunodeficit u hematoonkologických pacientů
  • Hematologické změny u nemoci Covid
  • Nové léčebné postupy a doporučení u Ph-negativních myeloproliferací
  • Eosinofilie a další