Volný čas

Níže uvedená nabídka není součástí kongresu.
Jednotlivé akce jsou samostatně organizované a jako takové jsou účastníkům kongresu nabídnuty v časech mimo jednání za vstupné.
Vstupné není hrazeno ani částečně dotováno z prostředků farmaceutických firem, které jsou členy AIFP.

Pátek 15. října 2021


Společenský večer

19.00 hod. - hotel Gustav Mahler


Příjemné posezení s občerstvením.