Vítáme Vás

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Vážení účastníci,

v rámci nařízení Bezpečnostní rady vlády ČR jsme nuceni

PŘELOŽIT Jarní hematologické sympozium na termín 2. 10. 2020.

Veškeré registrace a objednané služby přes naši agenturu zůstávají v platnosti.

Produkce BPP s.r.o. zarezervovala ubytování v hotelu Gustav Mahler, termín 2.-3.10.2020.
V tomto hotelu si lékaři ubytování zajišťují a hradí samostatně viz "Ubytování"
Ubytování si můžete rezervovat do 10. 9. 2020.

Webové stránky jsou průběžně aktualizovány, pro svou informovanost je, prosíme, sledujte.


Děkujeme za pochopení. 


prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
MUDr. Petr Kessler
Produkce BPP s.r.o.

 


 

 Pořadatel
 

Produkce BPP s.r.o.

 

 
 Odborná garance


Oddělení hematologie a transfúziologie, Nemocnice Pelhřimov p.o.
MUDr. Petr Kessler


Oddělení klinické hematologie FN Brno
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

 

 
 Záštita
 Česká hematologická společnost ČLS JEP
 Česká společnost pro trombózu a hemostázu

 

 


Jarní hematologické sympozium regionu jižní Morava a Vysočina

 

2. 10. 2020, Hotel Gustav Mahler, JIHLAVA
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity pro lékaře.
Změnou zákona 96/2004 Sb. vstupuje v platnost od 1.9.2017 zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky.
Bude vystaveno pouze Potvrzení o účasti bez kreditů.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.