Vítáme Vás

pořadatel
Produkce BPP s.r.o.


ve spolupráci s
Interní hematoonkologickou klinikou FN Brno Bohunice
Hematologicko-transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

 

pořádají

 

8. Svatomartinský hematologický seminář Zlín 2023

15. 11. 2023

Hotel Baltaci Atrium Zlín

 

Odborný garant akce

MUDr. Jana Pelková

 

 

 


Témata

Chronická lymfatická leukemie, myelofibróza, sekundární imunodeficit u hematoonkologických pacientů, hematologické změny u nemoci Covid, nové léčebné postupy a doporučení u Ph-negativních myeloproliferací, Eosinofilie a další

Přednášející

Aktivní účast přislíbili lékaři Interní hematoonkologické kliniky FN Brno Bohunice pod vedením prof. J. Mayera, CSc.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 6 kredity pro lékaře.