Vítáme Vás

pořadatel
Produkce BPP s.r.o.


ve spolupráci s
Interní hematoonkologickou klinikou FN Brno Bohunice
Hematologicko-transfuzním oddělením Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

 

pořádají

 

7. Svatomartinský hematologický seminář Zlín 2022

Pokroky v diagnostice a terapii hematologických chorob  2022


10. 11. 2022

Hotel Baltaci Atrium Zlín

 

 

Odborný garant akce

MUDr. Jana Pelková

 


Témata

Chronická lymfatická leukemie, myelofibróza, sekundární imunodeficit u hematoonkologických pacientů, hematologické změny u nemoci Covid, nové léčebné postupy a doporučení u Ph-negativních myeloproliferací, Eosinofilie a další

Přednášející

Aktivní účast přislíbili lékaři Interní hematoonkologické kliniky FN Brno Bohunice pod vedením prof. J. Mayera, CSc.


Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kredity.